Elektronisk vannmåler illustrasjonsbilde

Utskifting av vannmålere

Ås kommune skal skifte dagens vannmålere med nye elektroniske vannmålere som skal fjernavleses. (Les mer neste side.)

Tips en venn Skriv ut

Wislan Rør AS utfører arbeidet på vegne av Ås kommune. Utskiftingen starter vest for Ås sentrum.  Kommunen dekker kostnaden ved bytte av måler, forutsatt at den gamle måleren er forskriftsmessig montert og at stengekraner virker.