icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Bibliotekets forside   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Vann og avløp

Utskifting av vannmåler

Ås kommune skal skifte dagens vannmålere med nye elektroniske vannmålere. Det er Wislan Rør AS som utfører arbeidet på vegne av Ås kommune.

Tips en venn Skriv ut

Hvorfor ny vannmåler?

Elektronisk vannmåler illustrasjonsbildeDe gamle vannmålerne som ble montert i tidsperioden 2004-2007 har en levetid på 10-15 år, og må derfor byttes ut. Ca 20% leser ikke av vannmåleren sin årlig. Derfor har Ås kommune i samarbeid med kommunene Oppegård, Frogn, Nesodden og Vestby gått til innkjøp av elektroniske vannmålere.

Med de nye vannmålerne trenger du ikke å lese av måleren selv. Kommunen leser av måleren før utsendelse av faktura, og når det er behov for å kontrollere om du kan ha en vannlekkasje. Du får riktig faktura, og større sikkerhet med tanke på å oppdage feil ved vannforsyningen din.

Kommunen dekker kostnaden ved bytte av vannmåler, forutsatt at den gamle måleren er forskriftsmessig montert og at stengekraner virker.

SMS fra Wislan rør

I god tid før vannmåleren din skal byttes ut, blir du kontaktet av rørlegger for å avtale tid. SMSen du får til din telefon har følgende tekst:

Ås kommune skal bytte ut din vannmåler. Jobben gjøres av Wislan rør. Vi har satt av tid til vannmåler xxxxx, i  yyyy vei zz den dd.mm.åååå kl. 00.00. Normalt tar jobben 20 til 30 minutter. Tar det mye lengre tid, må vi avtale nytt tidspunkt. Den nye vannmåleren er laget i plast. Er det montert en jordledning på hovedvanninntaket i huset, må denne være godkjent for den nye måleren. Huseier er ansvarlig for at dette er i orden. Har du spørsmål, eller tidspunktet ikke passer, kontakt Wislan rør. E-post kenneth.solberg@wislan.no, eller ring 474 53 853 mellom kl. 08.00-16.00 følgende dager: mandag, tirsdag eller torsdag. Se www.as.kommune.no/nyvannmåler.


Dersom du lurer på noe, eller ønsker å avtale et nytt tidspunkt, kontakter du altså Wislan direkte. E-post kenneth.solberg@wislan.no, eller ring 474 53 853 mellom kl. 08.00-16.00 følgende dager: mandag, tirsdag eller torsdag.

Hvordan leses de av?

Måleren bli ikke kontinuerlig avlest. Selve avlesningen foregår ved at en av våre biler kjører forbi og mottar et radiosignal fra vannmåleren som inneholder målerstand (fjernavlesning).

Ved denne type avlesning er det ikke mulig å hente opp historiske data. Hvis vi ser at du har et unormalt høyt forbruk, som kan tyde på at du har en lekkasje, kan vi lese av måleren direkte. Vi vil i så fall kontakte deg, for å komme helt inn til måleren.