icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Elektronisk vannmåler illustrasjonsbilde

Utskifting av vannmålere

Ås kommune skal skifte dagens vannmålere med nye elektroniske vannmålere som skal fjernavleses.

Tips en venn Skriv ut

Wislan Rør AS utfører arbeidet på vegne av Ås kommune. Utskiftingen starter vest for Ås sentrum.

Kommunen dekker kostnaden ved bytte av måler, forutsatt at den gamle måleren er forskriftsmessig montert og at stengekraner virker.

Rørlegger sender ut SMS-varsel til de aktuelle boligene som står for tur. Passer ikke datoen for utskifting, ta kontakt med Wislan Rør AS på telefon 474 53 853, be om å få snakke med Oliver.