icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
hjertehånd

Søk om midler til nasjonale minoriteter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter for 2018.

Tips en venn Skriv ut

Formålet med tilskuddsordningen er

  • formidle kunnskap om situasjonen for minoritetsgrupper
  • styrke språk for minoriteter
  • identitetsskapende arbeid rettet mot barn og unge
  • dokumentasjon av diskriminering
  • holdningsskapende arbeid
  • selvhjelpsvirksomhet
  • kontakt og samarbeid mellom ulike nasjonale minoritetsgrupper

Nasjonale minoritetsgrupper er jøder, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere, skogfinner og norske rom (sigøynere),  og ordningen gjelder bare disse gruppene.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner og foretak som har virksomhet i tilknytning til nasjonale minoriteter kan søke om prosjektstøtte. Privatpersoner får ikke støtte.

Søknadsfrist er 10. januar og 1. mai 2018. Søknader som kommer inn til fristen 1. mai, blir bare behandlet dersom det er penger igjen i tilskuddsordningen.

Mer informasjon om tilskuddsordningene, regelverk og søknadsskjema finnes på regjeringens nettsider: https://www.regjeringen.no/contentassets/92691c5c1410473cb1470797d4dfd4bd/regelverk-prosjektstotte-nasjonale-minoriteter.pdf