icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Snøsmelting, frost på jordet

Snøsmelting skaper flomsituasjoner på dyrket mark. foto: Lars Buhler

Snøsmelting og flomfare

Det har vært en unormalt lang, kald og snørik vinter i store deler av sør- og Østlandet. Mens skifolket jubler, advarer nå Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) om at de store snømengdene kan forårsake store flommer til våren.

Tips en venn Skriv ut

Små bekker kan skape store problemer, men i år er det sannsynlig at snøsmeltingen vil gi en flomsituasjon også i de store vassdragene.

Det er stor risiko for flom under snøsmelting. I tillegg er det mange bekker som er lagt i rør, spesielt i tettsteder, og disse har sjeldent kapasitet til å ta unna flomvann. Det er derfor ekstra viktig å holde disse bekkelukkingene åpne når det blir varmere og når snøsmeltingen starter.

Hva gjør kommunen?

Kommunen som grunneier tar ansvar for å holde kommunale bekkelukkinger åpne, og det jobbes kontinuerlig og systematisk for å oppnå dette.

Ås kommune er allerede i gang med å inspisere, renske kommunale bekkeinntak og sluk, samt gi lettere tilgang for overvann til grøftene. Vi er i beredskap og følger med på varsel om flomfare fra NVE og prioriterer etter skadepotensialet ved en eventuell flom.

Hva kan du som eier av bolig gjøre?

Det er viktig å huske at private, og andre aktører, også har et ansvar.

Grunneiere er selv ansvarlig for bekker som går over egen grunn, inkludert bekker som er lagt i rør, eller går over i sluk. Det betyr at grunneiere har selv ansvar for å sikre egen eiendom mot flom i bekker og vassdrag.

Vi oppfordrer derfor private husstander til å følge godt med når snøen begynner å smelte. Snøen som smelter drar med seg mye sand, grus, kvist og løv, i tillegg til annet avfall som kan hindre vannet i å renne der det skal. Det er også viktig å passe på at det ikke dannes is som blir til propper i bekkelukkinger.

Dersom du bor nær vassdrag, må du selv sørge for at det er fritt for store greiner, hageavfall og annet avfall. Når vannet blir hindret i å renne der det skal, vil vannet finne nye veier og utgjøre skade. Den nye veien kan fort bli til ditt hus eller din garasje».

Sjekkliste til huseiere ved varsel om flom:

·         Hold egne stikkrenner, sluk og rister fri for kvister, løv, sand, grus og ispropper

·         Sørg for at vannet renner inn der det skal (sikre vannveier)

·         Drener bort vann hvis det danner seg store mengder overflatevann, til et trygt og sikkert areal.

·         Drenslinjer/flom kart

·         NVE flomvarsel

·         Temperatur i luft og jorden(frost/tele)

·         Varsle Ås kommune ved flomisgang i elver og bekker (post@as.kommune.no)

·         Varsle Ås kommune ved unormalt mye overflatevann i veibanen

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her