Ås bibliotek

Skal landet gro att?

Siri Helle

Siri Helle, forfattar av boka "Skal landet gro att?", snakkar om verdet av norsk matproduksjon i ei global verd

Måndag 3. april klokka 19.00 på Ås bibliotek.

 

Kvifor skal vi ha jordbruk i Noreg? I eit land av stein og fjell, med regn og vind.

Kvifor skal vi fø på bønder som produserer den dyraste maten i verda, når verda står i kø for å selje produkta sine?

Fordi alle må bidra med mat til ei veksande verd. Og fordi bønder bidreg med noko heilt spesielt: Kulturlandskapet.

Dyr på beite har effektar på natur og samfunn langt utover lammesteika og stølsmjølka. 

A A A
zoom ut zoom innÅs kommune | Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no