Ås bibliotek

Nordby bibliotek har meråpent på søndager i desember!

Meråpent bibliotek på Nordby vil følge Vinterbrosenterets åpningstider på søndagene i desember. 

Det vil være mulig å benytte meråpent bibliotek på følgende søndager og på følgende tidspunkt. 

Søndag 04.12.2016     kl. 14:00 – 19:00

Søndag 11.12.2016     kl. 14:00 – 19:00

Søndag 18.12.2016     kl. 14:00 – 19:00

A A A
zoom ut zoom innÅs kommune | Skoleveien 1 | Postboks 195 | 1430 ÅS | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no