Ås bibliotek

Meråpent bibliotek i Ås må holde stengt pga. stortingsvalget

Det vil dessverre ikke være mulig å benytte meråpent bibliotek i Ås søndag 10. september og mandag 11. september.
Dette skyldes at kulturhuset må holdes stengt for all annen aktivitet pga. sikkerheten rundt stortingsvalget. 

A A A
zoom ut zoom innÅs kommune | Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no