icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ås rådhus inngang Skoleveien

Foto: Ivar Ola Opheim

Kunngjøring - eiendomsskatt 2019

Eiendomsskatt for næringseiendom  kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum.

Tips en venn Skriv ut

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak K-91/18 den 12.12.2018 kunngjøres den vedtatte skattesats for kommunal eiendomsskatt skatteåret 2019.
 

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2019:

a) Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av

særskattereglane for petroleum, jfr eiendomsskatteloven § 3 bokstav d

b) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én

syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum)

c) Eiendomsskattesatsen skal utgjøre 7 ‰ – 7 promille for begge punkter

Med hjemmel i eiendomsskattelova § 15 legges eiendomsskattelisten ut til offentlig ettersyn i tre uker fra og med onsdag 27. februar 2019.

Skattelistene finner du her: Eiendomsskatteliste næringseiendom 2019.

Skattelistene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Servicetorget i Ås rådhus og på Ås- og Nordby bibliotek.

Fritak
Eiendommer fritatt av Kommunestyret etter eiendomsskatteloven § 7 fremkommer i skattelisten.

Klage
Klage på vedtatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Eventuell klage sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 12.april 2019.

Klage sendes til Ås kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 195, 1431 Ås eller post@as.kommune.no.

Eiendomsskattekontoret

27. februar 2019