icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Bibliotekets forside   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Kommuneplan
Utsnitt fra Ås kommuneplan 2015-2027

Utsnitt fra Ås kommuneplan 2015-2027

  

Kommuneplanen

Kommuneplanen beskriver kommunens langsiktige mål for bruk og vern av kommunens arealer. Den skal ligge til grunn for videre planlegging. Alle kommuner skal etter plan- og bygningsloven ha en kommuneplan.

Kommuneplanen består av to deler: En samfunnsdel og en arealdel med bestemmelser. Samfunnsdelen beskriver kommunens langsiktige utfordringer, mål og strategier, og er  grunnlaget for øvrige kommunale planer.

Arealdelen er styrende for hvordan kommunens arealer skal brukes. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer i hele kommunen.

Nåværende kommuneplan for Ås gjelder for perioden 2015- 2027. Kommunen har startet arbeidet med å rullere denne planen. Les mer om det her:  

Kontakt
Solveig Viste, areal- og samfunnsplanlegger
Telefon: 64 96 20 79
E-post: Solveig.Viste@as.kommune.no