icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Bibliotekets forside   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Kommuneplan
Hyblifisering

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - Ny bestemmelse om hybelhus

Ås kommunestyre  vedtok i møte 21.06.2017, K-sak 35/17 ny bestemmelse om hybelhus i kommuneplanens arealdel.

Publisert: 23. juni 2017
Ås kulturhus

Kommuneplanens arealdel for 2015-2027 vedtatt i kommunestyret

Kommunestyret vedtok i møte 03.02.2016 planbestemmelser for kommuneplanens arealdel 2015 - 2027, se K-sak 2/16. Oppdatert 27.06 etter kommunestyrets vedtak 21.06.2017. Lenke ligger på neste side.

Publisert: 18. februar 2016
Ås kulturhus

Kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2027 vedtatt i kommunestyret

Kommunestyret vedtok i møte den 02.09.2015 kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2027, se K-sak 47/15.

Publisert: 09. oktober 2015
Ås rådhus inngang Skoleveien

Høring Kommuneplan 2015-2027

Kommunestyret i Ås vedtok i møte den 11.02.2015 og den 14.03.2015 å legge forslag til Kommuneplan for Ås 2015-2027 ut til offentlig ettersyn.

Publisert: 14. april 2015
Ordsky med flest brukte ord i kommuneplanens samfunnsdel

Åpne møter - Rullering av kommuneplanen 2015-2027

Kommunens innbyggere, næringsliv, forskningsmiljøer og andre interesserte inviteres til åpent møte om ny kommuneplan for 2015-2027.

Publisert: 09. april 2015
Logo Ås kommune

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Her kan du laste ned forslaget til kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2017  i pdf-format.

Publisert: 25. november 2014
Fremdriftsplan for kommuneplan 2015-2027 bildeillustrasjon

Fremdriftsplan for kommuneplanarbeidet

Her er foreløpig fremdriftsplan for kommuneplan 2015-2027.

Publisert: 02. oktober 2014
Ås rådhus

Fastsetting av planprogram for kommuneplan 2015-2027

Kunngjøring av kommunestyrevedtak i møte 18.06.2014, K-sak 46/14.

Publisert: 16. juli 2014
Ås rådhus

Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplan og forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Kommunestyret i Ås vedtok i møte 19.03.2014 oppstart av arbeid med kommuneplan 2015-2027.

Publisert: 24. april 2014