Ås bibliotek

Gratis mobilkurs på Nordby bibliotek

En hånd holder en mobiltelefon med apper

Dette kurset går over fire onsdager, første gang onsdag 10.oktober 14-15:30. Det passer for dem som har mobiltelefon og ønsker å vite mer. Påmelding til Nordby bibliotek på 95 95 19 00 eller nordby.bibliotek@as.kommune.no innen 5.10.

A A A
zoom ut zoom inn



Ås kommune | Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no