icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
åsmåsan

Gi dine innspill til kommunens arbeid med friluftsliv

Ås kommune inviterer til medvirkningsmøte om kartlegging og verdivurdering av friluftsområder i Ås sentralområde.

Tips en venn Skriv ut

Som et ledd i kommunens arbeid med friluftsliv skal kommunens friluftsområder kartlegges og verdsettes. I første omgang skal det gjennomføres et pilotprosjekt med kartlegging av Ås sentrumsområde.

Den 19. juni kl. 18.30 til 20.00* arrangeres et medvirkningsmøte i Store sal på Ås kulturhus. Lag og foreninger og enkeltpersoner som har kunnskap om friluftsliv i Ås sentrumsområde inviteres på møtet. Resten av kommunen skal kartlegges i 2018, og nye invitasjoner vil bli sendt ut da. Les mer prosjektet og møtet i vedlagte invitasjon.

*Beklageligvis har det blitt en feil i tidspunktet for møtet i invitasjonen, det skulle vært satt av 2,5 timer til møtet. Håper derfor dere har mulighet til å bli til kl. 20.30, eventuel til kl 21.00 dersom dere har mange innspill.

Påmelding til møtet innen 14. juni til siri.gilbert@as.kommune.no

Vedlegg:
Invitasjon til åpent møte om kartlegging og verdivurdering av friluftsområder i Ås kommune.docx (DOC) (PDF)

Lag og foreninger invitert til kartlegging friluftsområder i Ås sentralområde.docx (DOC) (PDF)