Illustrasjonsbilde, to kaffekommer på et bord

Enhet rus og psykisk helsetjeneste i Ås kommune arrangerer pårørendegruppe over 3 kvelder for innbyggere i Ås.

Er du pårørende til noen som strever med psykiske utfordringer?

Enhet rus og psykisk helsetjeneste i Ås kommune arrangerer pårørende-gruppe over 3 kvelder for innbyggere i Ås. Tilbudet er gratis.

Tips en venn Skriv ut

Kurset holdes i Moerveien 10, i lokalene til rus og psykisk helsetjeneste. Det blir enkel servering.

Påmelding til Trude Larsen på telefon 64 96 25 64 eller 913 79 828 innen fredag 7. september 2018.

Kurset holdes disse tirsdagene med følgende temaer:

 1. Tirsdag 18. september kl. 18-20
  Når noen strever psykisk; hvordan påvirkes de nærmeste.
   
 2. Tirsdag 16. oktober kl. 18-20
  Hvordan ivareta seg selv som pårørende.
   
 3. Tirsdag 13. november kl. 18-20
  Samarbeid med helsevesenet og organisasjoner;  utfordringer, muligheter og rettigheter som pårørende.