Illustrasjonsbilde, to kaffekommer på et bord

Enhet rus og psykisk helsetjeneste i Ås kommune arrangerer pårørendegruppe over 3 kvelder for innbyggere i Ås.

  

Er du pårørende til noen som strever med psykiske utfordringer?

Enhet rus og psykisk helsetjeneste i Ås kommune arrangerer pårørende-gruppe over tre kvelder, for innbyggere i Ås. Tilbudet er gratis.

Kurset holdes i Moerveien 10, i lokalene til rus og psykisk helsetjeneste. Det blir enkel servering.

Kurset holdes disse tirsdagene med følgende temaer:

  1. Tirsdag 17. september klokken 18.00-20.00
    Når noen strever psykisk, hvordan påvirkes de nærmeste?
  2. Tirsdag 15.oktober klokken 18.00-20.00
    Hvordan ivareta seg selv som pårørende?
  3. Tirsdag 12. november klokken 18.00-20.00 
    Samarbeid med helsevesenet og organisasjoner. Utfordringer, muligheter og rettigheter som pårørende.

Påmelding til Trude Larsen på telefon 64 96 25 64 eller 913 79 828 innen fredag 6. september 2019.