icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Kulturhus og bibliotek

Endring av skattesats for eiendomsskatt fra 6 til 7 promille per 1 januar 2018

Skattesatsen på eiendomsskatten for verk, bruk og næringseiendommer i Ås kommune har de siste årene vært 6 promille av den vedtatte eiendomsskattetaksten.

Tips en venn Skriv ut

 Ved behandling av budsjett for 2018 og handlingsprogram for 2018-2021 vedtok Kommunestyret i møte 13.12.2017 å øke eiendomsskattesatsen til 7 promille, jfr. sak 81/17. 

Den nye skattesatsen vil være gjeldende fra 1.1.2018, og nytt beløp for eiendomsskatt vil bli fakturert sammen med de offentlige avgiftene 4 ganger pr. år, på samme måte som det har blitt gjort tidligere. 

Det vil i slutten av januar bli sendt ut brev med ny skatteseddel til eiere av skattepliktige eiendommer, der nytt beløp årlig eiendomsskatt med skattesats på 7 promille fremkommer.