Ås bibliotek

Ås bibliotek beklager

Vi opplevde store problemer med meråpent i Ås i påsken, og beklager overfor de av våre brukere som ble rammet.
Vi jobber med å få oversikt over problemene og med å finne en løsning slik at det ikke skjer igjen.
A A A
zoom ut zoom innÅs kommune | Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no