icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Bibliotekets forside   ›   Kommunale områder   ›   Kommunale byggeprosjekter
Fasade Åsgård skole fra Drøbaksveien White ark
Fasade Åsgård skole fra Drøbaksveien White ark
Fasade Åsgård skole fra nord og sør White ark
Fasade Åsgård skole fra nord og sør White ark
Eksteriørskisse DivA
Eksteriørskisse DivA
Situasjonsplan 3D DivA
Situasjonsplan 3D DivA
Situasjonsplan DivA
Situasjonsplan DivA
Situasjonsplan White ark
Situasjonsplan White ark
Fasade Åsgård skole fra Drøbaksveien White ark
Fasade Åsgård skole fra Drøbaksveien White ark
Fasade Åsgård skole fra nord og sør White ark
Fasade Åsgård skole fra nord og sør White ark
Eksteriørskisse DivA
Eksteriørskisse DivA
Situasjonsplan 3D DivA
Situasjonsplan 3D DivA
Situasjonsplan DivA
Situasjonsplan DivA
Situasjonsplan White ark
Situasjonsplan White ark

Åsgård skole

Ferdigstilles innen 2022/2023

Tips en venn Skriv ut

Politiske behandlinger

Utvalg: PBK HOK HTM FS KS
Utvidelse til 4-parallell på Søråsjordet         22.10.2014
Mulighetsstudie til orientering 13.01.2016        
Mulighetsstudie bestilling 17.02.2016        
Mulighetsstudie høring 07.12.2016 18.01.2017 19.01.2017    
Mulighetsstudier - Høringsuttalelser 15.02.2017 15.02.2017      
Alternativ lokalisering i Åsgård skolekrets       14.06.2017 21.06.2017
Detaljreguleringsplan - Framdrift     20.11.2017 22.11.2017 22.11.2017
R-317 Detaljeringsplan for Åsgård skole     01.03.2018    
Flerbrukshall ved Ås videregående skole og Åsgård skole 25.04.2018        
Konsept 30.05.2018 30.05.2018 31.05.2018 06.06.2018 20.06.2018
Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen 26.9.2018   27.9.2018 10.10.2018  

 

Handlingsprogram med økonomiplan:   Skolebehovsanalyse og norm for ute- og oppholdsareal:
Handlingsprogram 2018-2021   Skolebehovsanalyse Ås sentrum 2017 - 2030  
Handlingsprogram 2017-2020   (Skolebehovsplan Ås nord. På høring)  
Handlingsprogram 2016-2019   Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. K-sak 7/16
Handlingsprogram 2015-2018