icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Tidslinje jåddpegg3

Utvikling av Ås sentralområde

Ås kommune informerer med dette om status i arbeidet med områdereguleringsplan for Ås sentralområde.

Her kan du lese mer om fortettingsstrategien som ble vedtatt i kommunestyret 21. mars 2018, og hva som har blitt gjort videre av utredninger og kartlegginger denne høsten.

Publisert: 07. desember 2018
Follo legevakt, fot Solveig Wessel, Østlandets Blad

Ås får ny daglegevaktordning fra 2. januar 2019

Den nye daglegevakten har sine lokaler ved Ski sykehus, på samme sted som legevakten i Follo (Follo lokalmedisinske senter IKS).

Publisert: 26. november 2018
Skjermutsnitt fra NVEs kvikkleirekart. Skravert området er faresone, stiplet område er utløpsområde.

Regional kvikkleirekartlegging i Follo

Faren for store naturlig utløste kvikkleireskred er kartlagt for fem kommuner i Akershus fylke: Ski, Ås, Frogn, Vestby og Asker. Totalt 18 potensielt skredfarlige soner og tilhørende utløpssoner er lokalisert i de fire Follo-kommunene, hvorav to er i Ås.

Publisert: 26. oktober 2018
Lyspunkter i mørket

Gi oss beskjed om mørke lamper

Nå kommer høsten og mørkere tider. Her kan du lese om hvordan du melder inn feil på veilys.

Publisert: 08. oktober 2018