Ås bibliotek

Bokprat spesial: Torgeir Ekerholt Sæveraas

bildet viser omslaget til boken "I skyggen mellom trærne"

Tirsdag 20. november kl. 12.00.

 

I boka "I skyggen mellom trærne. Om krig og ansvar" forsøker Torgeir E. Sæveraas å tilnærme seg og forstå sin families historie under krigsårene, både under felttoget 1940 og seinere under den tyske okkupasjonen.

I motsetning til resten av familien valgte hans grandonkel John Ekerholt å gå inn i NS, og var blant annet leder for Statspolitiets avdeling i Stavanger da jødeaksjonen ble iverksatt i oktober-november 1942. Imidlertid fungerte han også et års tid som leder for Nasjonal Samlings lokallag i Ås, og Ås og begivenhetene her under krigsårene danner en viktig ramme for fortellingen. 
Under denne bokpraten ved Ås bibliotek vil forfatteren presentere sine viktigste funn knyttet til aksjonen mot de jødiske innbyggerne i Ås høsten 1942. 


Salg og signering av boken 
Enkel bevertning
Gratis og åpent for alle
Arrangementet er i samarbeid med Ås lokalhistorisk arkiv

 

A A A
zoom ut zoom innÅs kommune | Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no