Ås bibliotek

Bokprat spesial: Hamsuns "Victoria" og Ås

knut michelsen_portrett

Tirsdag 25. april kl. 12.00

Knut Michelsen kommer til oss for å fortelle om Hamsuns tid i Ås og muligheten for at romanen «Victoria» kan ha hentet mye av sin koloritt nettopp herfra.

Introduksjon ved Carl Høeg fra Ås lokalhistoriske arkiv

Varighet ca. 45 minutter
Gratis inngang og enkel servering.

Knut Hamsuns roman "Victoria" og Ås

I årene 1896-1906 var Knut Hamsun tilknyttet Follo og Ås. I Follo hadde han lengre opphold på Fjeld sanatorium i Oppegård, Grand hotell i Drøbak og sist men ikke minst på Berg sanatorium ved Årungen i Ås. Der leide han en hytte, og inntok måltidene på sanatoriet. I denne hytten fant han fred og ro samt vakre omgivelser, og her ble hans sentrale  kjærlighetsroman Victoria (1898) unnfanget,  ved siden av skuespill, dikt og noveller. Ca. 30 brev, postlagt av Hamsun på Ås stasjon, er bevart fra denne tiden .  

 

I sitt foredrag vil lektor Knut Michelsen forklare hvordan romanen Victoria er knyttet til Ås, ikke bare ved sin tilblivelse, men også ved sin handling. Det dreier seg med Michelsens egne ord om: «litteratur om og på stedet»   En herregård, et steinbrudd, en mølle og en mølledam og en(røver)hule samt elv, fjord og damskipsbrygge er stedsmotiver, som knytter Victoria til Ås og ikke slik tidligere antatt til et sted nordafjells. 

Tekst: Carl Høeg

A A A
zoom ut zoom innÅs kommune | Skoleveien 1 | Postboks 195 | 1430 ÅS | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no