icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Illustrasjonsbilde med tegninger av barn og unge i aktivitet

  

ALLEMED - dugnad

Er du opptatt av at alle barn og unge bør få mulighet til å delta på fritidsaktiviteter? Bli med på idé-dugnad torsdag 27. februar i Ås kulturhus!

Alle barn og unge bør få mulighet til å delta på fritidsaktiviteter uavhengig av familiens sosiale og økonomiske situasjon. Dessverre finnes det barn og unge i våre nabolag som står utenfor. 

Hva er ALLEMED-dugnad?

Lag, foreninger, enkeltpersoner og kommunen tilbyr en rekke gode aktiviteter og tiltak for barn og unge. Vi inviterer derfor til et møte for utvikling av ideer og kunnskap, og samarbeid mellom frivilligheten og kommunen! 

Det legges til rette for gode og målrettede diskusjoner. Dugnaden ledes av en profesjonell prosessveileder.

Hvem kan være med?

Alle frivillige lag og organisasjoner i Ås kommune
Alle engasjerte Ås-folk som vil bidra
Alle relevante tjenesteområder i kommunen som jobber med barn og unge
Representanter fra kommunens politiske og administrative ledelse

Hvor og når?

Store sal i Ås kulturhus, torsdag 27. februar kl. 18:00 - 20:30. Det serveres pizza og frukt.

Jeg er med - meld meg på!

Send en e-post til folkehelsekoordinator Bente Sperlin på e-post bente.sperlin@as.kommune.no innen 21. februar.

Les mer om opplegget på www.allemed.no