Ås bibliotek

Advokatvakten i Ås og Nordby

paragrafsymbol

Trenger du juridisk bistand? Advokatvakten hjelper deg gratis. Nå i høst 2017 er advokatene på Nordby bibliotek en torsdag i måneden og de resterende torsdagene på Ås bibliotek. Tidspunkt 16:00-18:00.

Med inntil 20 minutters gratis konsultasjon kan medlemmer av Den norske advokatforening hjelpe deg med å avklare om du har et juridisk problem og gi enkle råd om dette. Kontakt bibliotekene på telefon 64 96 23 72 eller 959 51 900, e-post as.bibliotek@as.kommune.no eller nordby.bibliotek@as.kommune.no eller kom innom for å sette deg på liste til Ås eller Nordby. Rådgivningen er muntlig. Det er beregnet maks. 20 min. til hver person. Har du behov for advokatbistand ut over dette, vil du av advokatvakten bli henvist videre på vanlige vilkår.
 
Dersom det ikke settes opp noen på liste den aktuelle dag innen kl 14, forbeholder advokatene seg retten til å avlyse vakten.

Advokatene gir veiledning på de fleste alminnelige rettsområder, bl.a.:

  • familierett, arv og skifte
  • boligrett
  • kjøpsrett / kontraktsrett
  • erstatningsrett /forsikringsrett
  • helse, sosial- og trygderett
  • arbeidsrett
  • inkasso / tvangsfullbyrdelse
  • konkurs
  • selskapsrett
  • skatterett

Kan ikke advokaten hjelpe deg med din sak, vil du kunne få hjelp til henvisning til advokat med riktig fagkompetanse.

A A A
zoom ut zoom innÅs kommune | Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no